Jdi na obsah Jdi na menu

O chráněném bydlení

13. 11. 2012

  Chráněné bydlení poskytuje pobytové sociální služby uživatelům dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služby jsou poskytovány osobám s mentálním, sluchovým a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let.

Potřebou osob s postižením je i přes svůj handicap vést co nejsamostatnější život. Mít pravidelnou náplň dne a cítit se užitečný. V určitém věku je potřebou většiny lidí se osamostatnit od rodičů a založit si svou vlastní domácnost. Chráněné bydlení je jednou z možností, jak lidem s postižením umožnit žít běžným způsobem života, kterým běžně žijí jejich vrstevníci. Uživatelé služby dostanou šanci se osamostatnit, ale přitom zůstanou zachovány jejich vazby na okolí, na které jsou zvyklí. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými a přitom žít svůj vlastní život. V chráněném bydlení je zajištěna péče celý rok. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele. Uživatel služby si sám rozhoduje o svém životě a o své domácnosti. K dispozici je asistent, který uživateli dle jeho potřeb dopomáhá.

 

V chráněném bydlení VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- poskytnutí ubytování

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání    osobních záležitostí

 

dsc02767.jpg