Jdi na obsah Jdi na menu

O denním stacionáři

13. 11. 2012

 Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální služby uživatelům dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služba je poskytována dětem i dospělým osobám se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením) bez omezení věku.

Obsah denního stacionáře spočívá v nabídce stimulujících aktivit, jejichž cílem je udržet a rozvinout úroveň mentálních funkcí každého uživatele této služby. Dovednosti a znalosti, které člověk s mentálním či kombinovaným postižením nemá možnost v domácím prostředí každodenně používat, mají tendenci se vytrácet a to rychleji než u zdravého člověka. Ve stacionáři se proto snažíme vhodnými aktivitami již získané vědomosti a dovednosti udržovat a rozvíjet nové. Tomuto účelu je upraven každodenní program, který zahrnuje množství nejrůznějších činností.

V denním stacionáři VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí