Jdi na obsah Jdi na menu

O odlehčovací službě

13. 11. 2012

 Odlehčovací služba poskytuje pobytové a terénní služby uživatelům dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

 

Pobytová odlehčovací služba:

Je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let.

 Služba je poskytována v obci Borotice 63, 262 15 v bytovém domě organizace Stéblo. Uživatelům služby je poskytováno ubytování a péče v samostatném jednolůžkovém bytě. Byt má vlastní WC a koupelnu. K dispozici je společná kuchyně, společenská místnost a velká zahrada. Byt není bezbariérový. Uživatelům služby dle jejich potřeb dopomáhá pracovník v sociálních službách. Pracovník uživateli služby zajišťuje vhodný program dle jeho individuálních potřeb a zájmů.

Služba je poskytována celoročně nejdéle po dobu 3 po sobě následujících týdnů.

 

Terénní odlehčovací služba:

Je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 64 let.

Služba je poskytována v místě bydliště osoby po určitou část dne nebo týdne v době od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 16.00. Terénní forma odlehčovací služby je poskytována v okruhu 30 km od provozovny organizace.


V odlehčovací službě pobytové i terénní VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti