Jdi na obsah Jdi na menu

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ)

14. 11. 2012

 V pátek 10. června 2011 občanské sdružení Stéblo slavnostně otevřelo v Boroticích bytový dům pro chráněné bydlení a odlehčovací službu pro osoby s postižením.

Projekt Chráněné bydlení – Stéblo byl podpořen Regionálním operačním programem Střední Čechy v oblasti podpory Rozvoj venkova. Díky projektu se mohou od září 2011 do chráněného bydlení nastěhovat 4 osoby se zdravotním postižením. 1 byt bude rovněž od září využíván pro odlehčovací službu.


Cílovými uživateli služeb chráněného bydlení a odlehčovací služby jsou osoby se zdravotním postižením mentálním, tělesným, duševním či kombinovaným. Nabízené služby jsou určeny pro klienty z regionů Dobříšska, Sedlčanska, Novoknínska z okolí Mníšku pod Brdy. Služby jsou určeny jak samotným osobám s postižením (chráněné bydlení), tak jejich rodinám (odlehčovací služba, respitní péče).

                                         

Potřebou osob s postižením je i přes svůj handicap vést co nejsamostatnější život. Mít pravidelnou náplň dne a cítit se užitečný. V určitém věku je potřebou většiny lidí se osamostatnit od rodičů a založit si svou vlastní domácnost. Chráněné bydlení je jednou z možností, jak lidem s postižením umožnit žít běžným způsobem života, kterým běžně žijí jejich vrstevníci. Klienti dostanou šanci se osamostatnit, ale přitom zůstanou zachovány jejich vazby na okolí, na které jsou zvyklí. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými a přitom žít svůj vlastní život. V chráněném bydlení je zajištěna péče celý rok. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta. Klient si sám rozhoduje o svém životě a o své domácnosti. K dispozici je asistent, který klientovi dle jeho potřeb dopomáhá.

                                 

Odlehčovací služba nabízí rodinám, které pečují o člena rodiny se zdravotním postižením, dočasné převzetí péče (např. pokud rodiče potřebují navštívit lékaře, úřady atd., ale také dlouhodobější převzetí péče k nabrání potřebných sil). Poté se zdravotně postižený člen rodiny vrací zpět do svého domácího prostředí.


Z celkových způsobilých výdajů 8 mil. Kč činí dotace ROP SČ 7,4 mil. Kč.