Jdi na obsah Jdi na menu

Vánoční jarmark v dobříšském Bobcatu

13. 12. 2023

Vánoční jarmark v dobříšském Bobcatu:
neziskové organizace získaly přes 200 tisíc

 

Společnost Doosan Bobcat, výrobce kompaktních nakladačů a bagrů se sídlem ve středočeské Dobříši, letos podpořila netradiční formou šest neziskových organizací z Dobříšska a Příbramska. Ty v rámci vánočních trhů pro zaměstnance firmy Bobcat prodávaly vlastní výrobky (některé z chráněných dílen) a k dispozici na prodej měly i marketingové předměty a oblečení značky Bobcat za zvýhodněné ceny. Každá z neziskovek utržila minimálně na 10 tisíc korun. Vedení společnosti navíc předalo finanční dary v souhrnné výši 150 tisíc korun. Akce se zúčastnilo více než 350 zaměstnanců Doosan Bobcat včetně managementu.

 

Neziskové organizace podpořené společností Bobcat:

  • Sociální podnik Xaverius provozující šicí dílnu Rukama Nohama,

  • Stéblo,

  • Charita Starý Knín,

  • Magdaléna,

  • Alka,

  • Etela.

 

Jejich záběr je velmi široký a zahrnuje poskytování sociálních služeb, prevenci závislostí, práci se znevýhodněnými dětmi a handikepovanými. Všechny ale spojuje to, že se jedná o místní subjekty z Dobříšska a Příbramska, resp. z Mníšku pod Brdy. Zaměstnancům Bobcat se představily v hlavní budově vedení společnosti, kde se šest zasedacích místností včetně vstupního foyer na jeden den přeměnilo na vánoční jarmark.

 

Společnost Bobcat i naši zaměstnanci podporují partnerství s neziskovkami a komunitami v oblastech ve kterých působíme. Jsme hrdí na to, že těmto organizacím můžeme poskytnout finanční podporu, která jim umožní pokračovat v jejich důležité práci s místními komunitami,“ uvedl Gary Hornbacher, prezident Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

 

Doosan Bobcat podporuje místní komunity pravidelně. V listopadu se například zaměstnanci z výroby, inovačního centra i členové managementu účastnili například renovací sadů na Svaté Hoře v Příbrami, kde i za pomoci nakladačů Bobcat pomohli vysadit 140 nových stromů.

 

V září, v rámci globálního komunitního dne Doosan Bobcat, se 179 zaměstnanců a vedoucích pracovníků zapojilo do aktivit, včetně úklidu města a lesa, výsadby keřů a stromů, natírání plotů a přípravy povrchu pro dětské hřiště. Dobrovolníci měli k dispozici flotilu vybavení Bobcat, včetně smykem řízených, kompaktních pásových a kolových nakladačů a bagrů s různým typem příslušenství, aby zvládli co nejvíce náročné práce.

Fotografie jsou k dispozici zde.

 

Značka Bobcat

Od roku 1958 pomáhá Bobcat lidem i firmám dosáhnout svých cílů. Jako přední světový výrobce kompaktních strojů je značka Bobcat hrdá na své dědictví plné inovací a pověst založenou na poskytování chytrých řešení pro nejnáročnější výzvy zákazníků. S podporou celosvětové sítě nezávislých prodejců a distributorů Bobcat nabízí rozsáhlou řadu kompaktních strojů, včetně nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů, kompaktních traktorů, sekaček, vysokozdvižných vozíků, příslušenství, dílů a služeb a dalších strojů. Vlastníkem značky Bobcat je společnost Doosan Bobcat, která spadá do mateřské skupiny Doosan sídlící v Koreji.

 

 

Podpořené neziskové organizace – stručné profily:

 

Xaverius - chráněná dílna (https://www.xaverius.eu/)

Šicí dílna „Rukama Nohama“ spadá pod sociální podnik Xaverius. Poskytuje pracovní příležitosti pro občany se znevýhodněním, zejména s postižením. Specializuje se na výrobu dekorativních a praktických textilních výrobků. Nabízejí také služby šití na zakázku a v nedávné době rozšířili svou nabídku o výrobky ze dřeva a tisk na textil. Kromě toho poskytuje také služby v oblasti údržby, stavebnictví a cateringu.

Stéblo (http://www.steblo.cz/)

Stéblo je nezisková organizace ve Středočeském kraji, která poskytuje různé sociální služby jedincům s postižením a jejich rodinám. Mezi tyto služby patří denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a odlehčovací služba zajišťuje pobytové a terénní služby. Jejich cílem je pomoci těmto jedincům vést naplňující životy, které jsou co možná nejpodobnější životům jejich zdravých vrstevníků.

Charita Starý Knín (http://www.socialnipece.cz/)

Charita Starý Knín je organizace zaměřená na pomoc lidem v nouzi. Poskytují různé sociální služby, včetně pečovatelské péče, osobní asistence, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, denního stacionáře pro děti a mládež s postižením, zajišťuje chod azylového domu, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociální rehabilitace. Jejich cílem je uspokojit sociální, zdravotní, kulturní a duchovní potřeby uživatelů služeb a předcházet sociálnímu vyloučení.

Magdaléna (http://www.magdalena-ops.eu/)

Magdaléna, o.p.s. poskytuje sociální a zdravotní služby a svými programy pomohla desetitisícům klientů. Již 26 let doprovází klienty na cestě zpět do běžného života bez závislosti, ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Její činnost je založena na trojlístku služeb: prevenci, snižování rizik (harm reduction) a léčbě závislostí. Preventivními programy každoročně projde přes pět tisíc žáků a stovky pedagogů. V nízkoprahovém klubu MeziČas nabízí dětem a mladým lidem bezpečný a respektující prostor pro volný čas, ale i podporu ve složitých životních situacích. Poradenskými, kontaktními a terénními službami snižují rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání veřejnost. Provozují tři adiktologické ambulance pro ambulantní léčbu závislostí. Pobytovou léčbu poskytují klientům v terapeutické komunitě, nebo v programu pro lidi s přidruženým duševním onemocněním.

Alka​ (http://www.alkaops.cz/)

Alka je nezisková organizace, která poskytuje komplexní podporu jedincům s postižením s cílem podporovat jejich nezávislost, rozvoj dovedností a integraci do společnosti. Nabízejí personalizovanou péči, včetně pomoci s každodenními úkoly, vzdělávacích aktivit, sociální terapie, zapojení do komunity a pohybové terapie. Alka také spolupracuje s pečovateli, aby zlepšila jejich dovednosti v péči.

Etela​ (https://www.etela.cz/)

Etela pomáhá finančně dětem a dospívajícím do osmnácti let, které z různých důvodů nemohou rozvíjet své schopnosti a nadání, ​nebo se účastnit školních a volnočasových aktivit jako jejich vrstevníci. Jejím cílem je pomoci dětem a mladým lidem najít a rozvinout jejich nadání, využít volný čas k rozvoji dovedností a tím také pomoci jejich uplatnění v budoucím životě. Příkladem finančního příspěvku jsou tábory, školy v přírodě, lyžařské výcviky, zájmové kroužky, pracovní sešity, pomoc s úhradou třídního fondu, družiny.

 

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na www.bobcat.cz – webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.

 

 

Kontakt pro média:

Pavel Svoboda

+420 777 805 783

pavel_svoboda@centrum.cz

 

 

bobcat-charity-market-2023---dobris--1-.png