Jdi na obsah Jdi na menu

Historie terapeutických dílen

31. 7. 2012

 Historie pracovní terapie

„Ustavičná práce se usnadňuje návykem.“ Démokritos 
„Práce je otec štěstí.“ B. Franklin 
„Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů.“ La Rochefoucald

Pracovní terapie je jedna z hlavních náplní programu v denním centru Stéblo. Vycházíme z předpokladu, že nečinnost vede ke zhoršení psychického i zdravotního stavu. Vypěstováním základních pracovních návyků a dovedností lze do budoucna usilovat o zapojení zdravotně postižených osob do chráněných i nechráněných pracovišť.

Od otevření denního centra byli klienti zapojováni do prací souvisejících s chodem běžné domácnosti (vaření, uklízení, mytí nádobí, práce na zahradě apod.). V denním programu bylo dále zastoupeno množství výtvarných aktivit, které postupně přecházely v současnou podobu pracovní terapie. S rozvojem poskytovaných služeb rychle přibývalo množství úkolů. Pracovní terapie probíhá v denním centru každý den.

Do března 2007 probíhala pracovní terapie z větší části v jedné ze 2 tříd bývalé školy, kterou Stéblo v Boroticích obývá. Byl zpracován projekt na přestavby nevyužívaných šaten. Díky finančním prostředkům z Nadačního fondu J&T byl projekt v lednu až květnu 2007 realizován. Získali jsme tak 3 nové místnosti, 2 dílny a 1 sklad. Jedna dílna je určena pro práci s keramikou a druhá pro textilní a košíkářskou dílnu.

Projekt „DENNÍ CENTRUM – PRACOVNÍ TERAPIE“

Od ledna 2007  probíhá v denním centru v Boroticích projekt s názvem  „Denní centrum- pracovní terapie“, spolufinancovaný Evropskou unií, prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP) a Středočeským krajem. Byly zakoupeny šicí stroje, vysavače, keramická pec a další vybavení, zařízení, pomůcky a nástroje. Záměrem projektu je zkvalitnit a rozšířit služby poskytované klientům.

Při keramice se vytváří dekorační i užitkové předměty do domácnosti – např. šperky, plastiky, misky, stojánky na ubrousky, talíře, hrnky apod. Košíkářské práce spočívají hlavně ve výrobě misek a košíků z pedigu. Zvláštní sortiment vytváří oplétané keramické misky. V textilní dílně klienti vyrábí povlaky na polštáře, příruční tašky, návleky na boty a batikují látky. Nový sortiment budou představovat tkané sedáky a koberce.

Kromě již uvedených činností klienti pečují o zahrádku a skleník, věnují se domácím pracím (uklízení, vaření) a vypomáhají s veřejně prospěšnými pracemi v okolních obcích.

Je také možnost si nechat ve Stéblu vyčistit vnitřek auta. Klienti pod vedením asistenta vysají nečistoty v interiéru, setřou prach a umyjí okna.

V nových prostorách je možné snadněji uplatňovat individuální přístup ke klientům a jejich potřebám. Díky tomu vzrostla kvalita práce i její efektivita. Klienti se v dílnách pravidelně střídají tak, aby se každý zúčastnil všech forem pracovní terapie.

Výrobkům klientů se dostalo ocenění při prezentacích aktivit Stébla na: 
-         benefiční výstavě „Přes mosty“, za jejíž výtěžek bylo pořízeno další 
            vybavení pro pracovní terapii,   
-        „Pojďme tvořit společně“ – setkání Komunitního plánu sociálních služeb 
            Dobříše s veřejností, 
-         Zahradní slavnosti v červnu 2007. 
-         Vánoční besídce v červnu 2007.

Projekt „DENNÍ CENTRUM – PRACOVNÍ TERAPIE“ 
je spolufinancován Evropskou Unií.