Jdi na obsah Jdi na menu

O sociálně terapeutických dílnách

13. 11. 2012

 Sociálně terapeutické dílny poskytují ambulantní sociální služby uživatelům dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Služba je poskytována osobám se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením) ve věku od 15 do 64 let.

Cílem práce v sociálně terapeutických dílnách je pomocí pracovní terapie vypěstovat u lidí s postižením některé pracovní dovednosti a návyky, naučit je jednoduché pracovní úkony, vedoucí ke konkrétnímu výsledku. Smyslem je, aby měl uživatel služby ze své činnosti radost, aby se něco naučil, aby viděl konkrétní výsledek své práce. Aby osvojenou činnost mohl použít v soukromém životě a případně si mohl nalézt zaměstnání i v nechráněném prostředí. Aby díky nově nabytým dovednostem dosáhl co největší samostatnosti a stal se plnohodnotnou součástí společnosti.

 

V sociáoně terapeutických dílnách VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 

 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a  dovedností